Duyurular...

 
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 05.08.2011 tarihli duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 05.08.2011 tarihli, sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 30.05.2011 tarihli duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 30.05.2011 tarihli, sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 26.05.2011 tarihli duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 26.05.2011 tarihli, sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 26.04.2011 tarihli duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 26.04.2011 tarihli, sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
Sigortacılık Tanıtım Stratejisi
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 12.04.2011 tarihli duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 12.04.2011 tarihli, sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 09.03.2011 tarihli duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 09.03.2011 tarihli, sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 14.10.2010 tarih ve 48382 sayılı yazı ile 2010/31 sayılı ve 2010/34 duyuruları

         Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 14.10.2010 tarihli, 48382 sayılı yazı ile 2010/31 sayılı ve 2010/34 sayılı sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
 Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 14.10.2010 tarihli 2010/35 duyurusu

         Sayın Üyelerimiz,

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 14.10.2010 tarihli, 2010/35 sayılı sektör duyuruları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuruları Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayınız.
 Mali bilgiler hk.;  Hazine Müsteşarlığının 05.02.2010 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.07.02/06453 sayılı yazısı

          İlgide kayıtlı yazılar konusu, brokerlerin mali bilgilerini Müsteşarlığımızca belirlenen usuller çerçevesinde Derneğinizce hazırlanan program vasıtası ile Müsteşarlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
          Sigorta Brokerlerinin mali bilgi girişleri, Müsteşarlığımızca, yukarıda anılan "Sigorta Brokerleri Bilgi Sistemi" nden takip edilmekte olup, yapılan incelemeler neticesinde, 2008 yılına ilişkin mali bilgileri tamamlanmayan brokerler olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, söz konusu bilgilerin ilgili şirketler tarafından ivedilikle tamamlanması gerekli görülmektedir.

          Diğer taraftan, brokerlerin 2009 yılına ait mali bilgilerinin de Sigorta Brokerleri Yönetmeliğinin 18 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca en geç 2010 yılı Mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

          Bilgilerini keyfiyetin tüm brokerlere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

...Orjinal yazıyı okumak için tıklayınız.
 Şubeler hk.;  Hazine Müsteşarlığının 25.12.2009 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.07.02/55755 sayılı yazısı

          İlgide kayıtlı yazılar konusu, Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin Merkez Dışı Birimleri ne ilişkin hazırlanan 2009/36 sayılı Sektör Duyurusunun bir örneği ekte gönderilmiştir.
          Bilgilerini, keyfiyetin üyeniz tüm brokerlere duyurulmasını ve ayrıca Derneğiniz internet sayfasında yayınlanmasını rica ederim.

          SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİNİN MERKEZ DIŞI BİRİMLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2009/36)

          Bilindiği üzere, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin 19/2 nci maddesi "Brokerlerin faaliyet gösterecekleri başka bir adresdeki şubeleri, merkez ile aynı unvanı taşır. Brokerler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Müsteşarlığa bildirir. Şubelerin antet, afiş, reklam ve tabelalarında broker unvanına yer vermeleri zorunludur." ve 20/2 nci maddesi "Gerçek kişi brokerlerin ticari sicil bilgilerinde ve tüzel kişi brokerlerin ana sözleşmelerinin faaliyet konularına ilişkin maddelerinde meydana gelebilecek değişiklikler ile tüzel kişi brokerlerin merkez ve şubelerindeki yönetici ve teknik personel değişiklikleri en geç iki iş günü içinde Müsteşarlığa bildirilir..." hükümlerine amirdir.

          Söz konusu düzenlemeler, şubelerin tabi olduğu bazı bildirim yükümlülüklerine ilişkin hükümler içermekle birlikte, irtibat bürosu, ofis veya her ne isim altında olursa olsun merkez dışı birimler şeklindeki teşkilatlanmaya ilişkin olarak anılan Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmamaktadır. Bu çerçevede, kuruluş işlemlerinin tabi olacağı diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sigorta ve reasürans brokerlerinin merkez dışı birimlarinin şube şeklinde tesis edilmesi zorunlu değildir.

          Bununla birlikte, brokerlerin şube haricindeki yapılanmalarında belli standarların sağlanabilmesi amacıyla, bu tür teşkilatlarda şubelere ilişkin yukarıda belirtilen hükümlere uyulması ve brokerlerin bu birimlerde en az bir teknik personel istihdam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu kişiler, brokerliği sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olacaklasa, anılan Yönetmelikte belirtilen yönetici niteliklerini haiz olmaları şartı aranacaktır.

...Orjinal yazıyı okumak için tıklayınız.
>