Mevzuat...
  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu (14.06.2007 - 26552)
  Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (27.5.2015 - 29368) ...Ekleri
  Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (28.10.2007 - 26684)
  Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge (07.01.2010)
  Hazine Müsteşarlığı Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (12.02.2010)
  Hazine Müsteşarlığı Genelge değişikliği (19.02.2010 - 08667)
  Hazine Müsteşarlığı 2015/54 sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin Genelge (01.12.2015)

   
[08.08.11]
Sektör Duyuruları; Hazine Müsteşarlığının 05.08.2011 tarihli duyuru ...